Undervisning

Allerums skola har cirka 160 elever fördelade på tre arbetslag: F-2, 3-4 samt 5-6.

Skolan har tillgång till Smartboards och är utrustat med kompensatoriska hjälpmedel för att tillgodose elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Äldre årskurser arbetar med 1-1 Chormebooks frekvent i undervisningen. Yngre årskurser arbetar med PC och Ipads.

Periodvis arbetar hela skolan tematiskt. Syftet med temaarbete är att stimulera barns intressen och ge barn en övergripande undervisning. Pedagogerna arbetar med olika typer av matematikutveckling för att öka måluppfyllelsen i matematik.