Elevinflytande

Vi tycker det är viktigt att våra elever känner att de har inflytande över vad som händer på skolan.

Därför har skolan tre elevråd. Elevrådet med frågeställningar om trygghet och trivsel och annat som eleverna upplever som angeläget. Miljöråd där eleverna pratar olika åtgärder som vi kan göra för att påverka vår miljö t.ex matsvinn, energidag och sophantering på skolan. Matrådet arbetar med olika matfrågor som att tillsammans bestämma maten för en dag eller vecka.