Elevens utveckling

Vi arbetar vi med individuella utvecklingsplaner för att dokumentera elevernas utveckling och lärande. 

I varje arbetsområde sätter vi upp mål som följs upp kontinuerligt. Vid utvecklingssamtal får varje elev ett skriftligt omdöme som visar vad eleven kan och vad hon eller han behöver utveckla vidare.

Vi har även som löfte, tillsammans med övriga Helsingborgs stads skolor, att alla elever ska kunna läsa efter första skolåret samt räkna efter årskurs 2.

Nationella prov genomförs i årskurs 3 i svenska och matematik. I årskurs 6 i svenska, matematik och engelska. I årskurs 9 i svenska, matematik, engelska och naturorienterade ämnen. Om ditt barn riskerar att inte uppnå målen i ett ämne upprättar vi tillsammans med dig som förälder ett åtgärdsprogram. Där framgår det tydligt vilka åtgärder och insatser som ska genomföras för att ditt barn på bästa sätt ska lyckas med sin skolgång.

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. Där kan du som förälder ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling.