Så arbetar vi

Allerums skola är en del av Helsingborgs stads skolor, som är det gemensamma namnet på stadens egna skolor.

Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden. Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Detta är våra löften till barn och elever i Helsingborgs stads skolor.

Här kan du läsa om hur vi konkret arbetar med Helsingborgs stads skolors löften på Allerums skola.