Råd och stöd

Allerums skola är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Allerums skola har en skolsköterska, skolläkare och kurator som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd. Skolan har även en studievägledare som eleverna kan gå till för att diskutera sin framtid och få vägledning.