search error_outline

Du som förälder

Du som förälder är väldigt viktig för ditt barn.

Vi på skolan vill gärna att du engagerar dig i ditt barns skolgång så mycket som möjligt. Genom utvecklingssamtalet som vi genomför en gång per termin får du ta del av ditt barns kunskapsutveckling. Mellan utvecklingssamtalen kan du följa kunskapsutvecklingen genom Unikum, skolans digitala verktyg. Skolan informerar dig även löpande via mejl. I skoldagboken kan du ta del av ditt barns planering av det som sker i vardagen. För ditt barns bästa önskar vi att du som förälder tar ett stort ansvar för den information som skolan skickar hem.

Samverkansgrupp mellan hem och skola: ”Allerums skolråd” består av rektor, pedagoger och en representant från varje klass från förskoleklass till årskurs 6. Skolan vill genom skolrådet förankra, informera och föra dialog om övergripande skolfrågor som kan bidra till en positiv utveckling. Skolrådet träffas 2-4 gånger per läsår.