Du som förälder

Du som förälder är väldigt viktig för ditt barn.

Vi på skolan vill gärna att du engagerar dig i ditt barns skolgång så mycket som möjligt. Genom utvecklingssamtalet som vi genomför en gång per termin får du ta del av ditt barns kunskapsutveckling. Mellan utvecklingssamtalen kan du följa kunskapsutvecklingen genom Unikum, skolans digitala verktyg. Skolan informerar dig även löpande via mejl. I skoldagboken kan du ta del av ditt barns planering av det som sker i vardagen. För ditt barns bästa önskar vi att du som förälder tar ett stort ansvar för den information som skolan skickar hem.

Allerums skola arbetar aktivt med samverkan mellan skola och hem. Varje läsår anordnar vi temakvällar där vi bjuder in alla föräldrar, som får möjlighet att lyssna till aktuella teman som berör skolan. Där finns det även möjlighet att ställa frågor. Detta skapar ett positivt samarbete mellan skola och hem för att utvecklas framåt.